گروه صنعتی معقول

گروه صنعتی معقول|maghoul group|لمجموعة الصناعیة معقول|Разумная отраслевая группа

 شرکت بهباف نوکنده از سال 1365 فعالیت خود را در قالب تولید پارچه با دستگاه های روسی چله ماکائی به تعداد 30 دستگاه آغاز نمود،در ابتدا تولید ماهیانه شرکت 5000 متر پارچه متقال  به عرض 1/30(یک متر و نیم) بوده که با توجه به پیشرفت صنعت و توسعه اقتصادی  و بازار بر این دانستیم با تغییرات و خرید ماشین آلات جدید گام بلندی در توسعه و تولید پارچه خام کشور برداریم و با خرید دستگاه های دورنیر آلمان و لوازم و ماشین آلات مربوط تولید خود را به 50000 متر در ماه افزایش داده ایم.با عنایت خداوند متعال در سال های جاری توانمندی ماشین آلات در تولید پارچه های جین،کتان،لنین،کوردورا،کبریتی،پیراهنی و... ما را در بازار روز موفق گردانید.