گروه صنعتی معقول

گروه صنعتی معقول|maghoul group|لمجموعة الصناعیة معقول|Разумная отраслевая группа

شرکت تولیدی گندمکوب بهشهر در سال 1369 مجوز تاسیس از سازمان صنعت معدن و تجارت گرفته و شروع به ساخت و خرید دستگاه نمود.در سال 1379این شرکت با گرفتن سهمیه از شرکت غله آغاز به تولید آرد با ظرفیت سالانه 30 هزار تن نموده و به مرور زمان با خریداری دستگاه های مدرن ظرفیت خود را به سالانه 80 هزار تن افزایش داده است.همچنین این شرکت با دارا بودن انبارهای مکانیزه با ظرفیت 120 هزارتن قادر به ذخیره سازی گندم به صورت استاندارد می باشد.ضمنا این شرکت صادرات موفقی در این عرصه به کشورهای مختلف نیز دارد.